سیستم تشخیص نفوذ

نفوذ در شبکه را متوقف نمایید

تکنولوژی IPS مربوط به شرکت Fortinet از شبکه در برابر تهدیدات شناخته شده و ناشناخته محافظت می کند و حمله ی تهدیدات را مسدود می کند که در غیر این صورت امکان دارد شبکه و سیستم دچار آسیب شوند. Fortinet به این موضوع پی برده است که سازمان شما و یا شبکه ی ارائه ی خدمات تان، بسیاری از برنامه های مختلف، پروتکل ها و سیستم عامل ها را به صورت همزمان پشتیبانی می کند. این زیرساخت متمایز می تواند تعمیرات نگهداری و سرهم بندی سرورها و دستگاه های شبکه را پیچیده کند که نتیجه ی آن، تاخیر و سیستم هایی است که در برابر تهدیدات آسیب پذیر هستند.

امنیت در سطح سازمان بزرگ

IPS مربوط به شرکت Fortinet طیف وسیعی از طراحی های نرم افزار و یا سخت افزار که قابل استفاده جهت نظارت و جلوگیری از فعالیت شبکه های مخرب که شامل کدهای مجوز مخصوص از پیش تعریف شده و سفارش، رمزگشاهای پروتکل، IPS خارج از محدوده فرکانسی بین دو واحد، (یا IPS تک بازویی) بسته های ورودی داده به سیستم و سنسور IPS را عرضه می کند. سنسورهای IPS ، یک محل مناسب و متمرکز برای انتخاب سخت افزار، نرم افزار و اتصالات برای ایجاد یک سیستم خاص و همچنین برای گسترش آرسنال ابزار IPS تهیه کرده است. شما می توانید تکنولوژی پیشگیری از نفوذ Fortinet را در خارج از هسته ی شبکه و یا در داخل هسته ی شبکه برای حفاظت از برنامه های تجاری حیاتی از حملات داخلی و خارجی نصب کنید که در دسترس نسل بعدی سیستم امنیتی فایروال و همچنین سیستم عامل امنیتی بی سیم FortiWiFi می باشد

خدمات FortiGuard

پشتیبانی خودکار و به روز رسانی های فوری توسط ارائه ی خدمات FortiGuard در اختیار گذاشته شده است، تکنولوژی IPS FortiGate از یک پایگاه داده از هزاران حمله ی کدهای مجوز مخصوص برای متوقف کردن حملات که ممکن است از سیستم امنیتی گذر کند، به علاوه تشخیص مبتنی بر ناهنجاری، سیستم را قادر به شناسایی تهدیداتی که هنوز هیچ کد مجوز مخصوصی ندارد، می سازد. ترکیبی از پیشگیری تهدیدات شناخته شده و ناشناخته، به علاوه انجام چندین عمل با هم به صورت تنگاتنگ به همراه تکنولوژی های دیگر امنیت شبکه ی Fortinet، سیستم FortiGate را قادر به متوقف کردن حملات بدون در نظر گرفتن این که آیا شبکه ی شما سیم دار است و یا بی سیم، کاربر فراشبکه وجود دارد یا خیر و این که اتصال به یکی از شعب صورت گرفته یا نه می سازد.

کدهای IPS سفارشی

کدهای مجوز مخصوص IPS سفارشی به دلیل این که این کدها مثل رمز به کاربر حق تقدم دستیابی به سیستم یا اجرای کار می دهند حفاظت و امنیت بیشتری ایجاد می کنند. به عنوان مثال، شما می توانید از کد مجوز IPS سفارشی برای حفاظت از برنامه های غیر معمول و تخصصی استفاده کنید و یا حتی برای حفاظت از سیستم عامل های سفارشی از حملات شناخته شده و ناشناخته. در ضمن، کد مخصوص IPS سفارشی را می توان برای تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه ی تخصصی و تطبیق الگوها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر شبکه ی شما درگیر ترافیک غیر معمول و یا ناخواسته شود شما می توانید یک کد مخصوص IPS سفارشی جهت نظارت و فهمیدن الگوهای ترافیکی، ایجاد کنید.
search results hidden links